Společnost Essential Communication s.r.o, IČO 25003135 se sídlem Lazarská 1719/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (vložka C 177257) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich webových stránek a odběratele měsíčníku Rosatomu informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zejména:

— jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

— za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování;

— komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

— po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese newsletter@esscom.cz nebo na adrese sídla naší společnosti.

 

ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Jaké osobní údaje mohou být zpracovány?

Na základně souhlasu, jenž udělujete při přihlašování odběru newsletteru Rosatom: měsíční informace (dále – newsletter) na webových stránkách www.esscom.cz, budou zpracovávány Vaše osobní údaje (tedy údaje Subjektu údajů), a to za níže uvedených podmínek a k níže uvedeným účelům.

  • e-mail

E-mailová adresa či jiné Vaše osobní údaje, které jste v komunikaci ohledně newsletteru použili (jméno a příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo), nebudou webem www.esscom.cz nijak dále využívány a ani schraňovány.

2. Za jakým účelem budou Vaše osobní údaje zpracovány?

K rozesílání newsletteru jednou měsíčně. Obsahuje přehled článků o jaderné energetice ze světa a novinky z projektů Rosatomu.

3. V souladu s čím budou Vaše osobní údaje zpracovány?

Osobní údaje čtenářů registrovaných k odběru newsletteru budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

4. Jak dlouho web www.esscom.cz bude Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat na základě Vámi uděleného souhlasu v souladu se zákonem po dobu 10 let, případně do odvolání tohoto souhlasu z Vaší strany.

5. Jak a kdy lze odvolat souhlas s odběrem newsletteru?

Souhlas může odběratel newsletteru odvolat kdykoliv na e-mailové adrese newsletter@esscom.cz, nebo přímo v odpovědi na newsletter. Po odvolání souhlasu Vám už newslettery nebudou zasílány.

6. Kdo bude mít k Vašim osobním údajům, uvedeným při registraci k odběru newsletteru, přístup?

K Vašim údajům má přístup pouze provozovatel webu newsletter@esscom.cz, který bude rozesílat newsletter pomocí serverů AcyMailing/MailPoet. Vaše údaje nepředáváme dalším subjektům a osobám a využíváme je výhradně k zasílání newsletteru.

7. Co vše prohlašujete souhlasem se zpracováním Vašich osobních údajů?

Při přihlášení k odběru newsletteru prohlašujete, že web www.esscom.cz může za účelem zasílání newsletteru, mít ve své databázi Vaši emailovou adresu. Tento souhlas muže být, jak bylo uvedeno výše, kdykoli odvolán. A v takovém případě budou obratem vymazány z databáze webu www.esscom.cz osobní údaje uvedené při registraci.

8. Jak nás můžete kontaktovat?

Můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: newsletter@esscom.cz.

9. Na co máte právo?

Dle platné legislativy máte v oblasti ochrany osobních údajů právo:

a) vzít souhlas se zasíláním newsletteru kdykoliv zpět
b) požadovat po nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás obrátit (kontakt viz výše – bod č. 8) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Cookies

K provozování webu www.esscom.cz využíváme cookies – soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti.

 

Kontakty

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:

(a) Vaše jméno a příjmení,
(b) telefonní číslo,
(c) e-mailová adresa.

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Essential Communication s.r.o.