Portfolio

Výstava Jaderné palivo – umění špičkových technologií

Termín realizace

leden 2015 – prosinec 2016

Místo

Česko, Slovensko

Cíl kampaně

Upoutat pozornost odborné i laické veřejnosti k výrobě paliva a jaderným technologiím skrze spojení průmyslu a umění.

Úkoly agentury/Práce agentury

 • vybrat práci fotografů, která ukazuje estetickou stránku výroby jaderného paliva;
 • zajistit místa pro prezentaci výstavy různým skupinám cílového publika;
 • zajišťovat převoz výstavy;
 • zajišťovat PR podporu výstavy.

Cílové publikum

 • studenti vysokých a středních škol;
 • odborná veřejnost;
 • novináři;
 • pracovníci jaderných elektráren a firem dodávajících pro jadernou energetiku;
 • představitelé státu;
 • široká veřejnost, která se zajímá o jadernou energetiku a o moderní umění.

Komunikační strategie

 • Průmysl, zejména ten jaderný bývá často vnímám jako „špinavé odvětví“. Autoři fotografií hledali vizuálně krásné detaily z výroby jaderného paliva a přirovnávali je ke slavným uměleckým dílům.
 • Výstava ukazuje výrobu jaderného paliva jako čistý a technologicky náročný proces.

Realizace kampaně

 • Obsahová příprava výstavy – výběr vhodných fotografií, vizuál posteru, obsahová příprava úvodního posteru;
 • Technická příprava výstavy – výběr vhodných stojanů a kvalitního tisku;
 • Vytipování vhodných míst k umístění výstavy – jednání s jednotlivými subjekty, časový harmonogram;
 • Konkrétní realizace jednotlivých výstav – doprava, instalace, příprava vernisáže;
 • Vernisáž – proběhla u předem vytipovaných místo podle důležitosti a možností daného subjektu, součástí byla účast vedení (města, školy, knihovny….), novinářů;
 • Medializace – při každém umístění výstavy byla agenturou připravena tisková zpráva. Agentura jednala primárně s lokálními tištěnými a internetovými médii o možnosti umístění výstav.

Výsledky

18 míst, kde proběhla výstava
> 25 tisíc návštěvníků výstavy
> 50 zmínek o výstavě v médiích

 

Výstava proběhla v těchto místech:

duben 2015 – Fakulta strojní ČVUT Praha
květen 2015 – ZČÚ
červen 2016 – ÚJV Řež
červenec. 2015 – Planetárium Brno
září 2015 – Třebíč hotel Atom
říjen 2015 – STÚ Bratislava
listopad 2015 – VUT Brno
leden 2016 – Rudolfinum, Praha
leden 2016 – Městská knihovna Liberec
únor 2016 – JE Dukovany
březen 2016 – JE Mochovce, Slovensko
duben 2016 – VŠB Ostrava
duben 2016 – Český svaz vědeckotechnických společností, Praha
květen 2016 – VŠB Ostrava
červen 2016 – Krajský úřad Trnava
červen 2016 – VÚJE – Slovensko
srpen 2016 – RSVK Praha
listopad 2016 – konference All For Power, Praha

O projektu

29.12.2016
Energetika
Palivová společnost Rosatomu TVEL