Portfolio

Výstava 60. výročí mírového využívání jádra v Československu

Termín realizace

leden 2015 – prosinec 2016

Místo

Česko, Slovensko

Cíl kampaně

Ukázat dlouhou tradici českého jaderného průmyslu i spolupráce s ruskými odborníky v oblasti mírového využívání jaderné energie.

Úkoly agentury

 • vybrat a oslovit podniky, organizace a školy, které byly hlavními hráči v oblasti jaderného průmyslu a energetiky v uplynulých 60 letech;
 • zajistit od jednotlivých subjektů vhodné podklady pro jednotlivé postery (fotografie, textové podklady);
 • připravit texty jednotlivých posterů;
 • ve spolupráci s grafikem připravit vizuál jednotlivých posterů;
 • zajistit místa pro prezentaci výstavy různým skupinám cílového publika;
 • zajišťovat převoz výstavy;
 • zajišťovat PR podporu výstavy.

Cílové publikum

 • studenti vysokých a středních škol;
 • odborná veřejnost;
 • novináři;
 • pracovníci jaderných elektráren a firem dodávajících pro jadernou energetiku;
 • představitelé státu;
 • široká veřejnost, která se zajímá o jadernou energetiku.

Komunikační strategie

 • Важная веха для чехословацкой атомной промышленности произошла 23 апреля 1955 года, когда было подписано соглашение с Советским Союзом о помощи в использовании атомной энергии в мирных целях.
 • K významnému mezníku pro československý jaderný průmysl došlo 23. dubna 1955, kdy byla podepsána dohoda se Sovětským svazem o pomoci při mírovém využívání jaderné energie. Od tohoto okamžiku se prakticky začíná psát historie jaderného vzdělávání, výzkumu, průmyslu a energetiky v Československu.
 • Krátce po podpisu uvedené dohody byl vládou zřízen dnešní Ústav jaderného výzkumu, o několik měsíců později potom začala výuka na dnešní Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a za dalších několik měsíců zahájila dnešní Škoda JS práce na projektu první československé jaderné elektrárny.
 • Výstavba českých jaderných elektráren v Československu probíhala ve spolupráci s ruskými odborníky, ať už šlo o konzultace a pomoc se spouštění bloku Jaslovské Bohunice A1, dodávku projektu a jaderného ostrova elektrárny Jaslovské Bohunice V1, nebo dodávku projektu a dohled při spouštění zbývajících československých jaderných bloků.
 • Československé firmy se v oblasti jádra velmi záhy etablovaly, domácí bloky stavěly z drtivé většiny samy podle základního projektu dodaného z Ruska a dodávaly klíčové komponenty jaderných bloků i do zahraničí v rámci Východního bloku (NDR, Maďarsko, Polsko, Bulharsko).
 • Sovětský svaz v minulosti hledal partnera pro dodávky v rámci Východního bloku, protože sám nebyl schopen uspokojit poptávku po výstavbě jaderných elektráren, a tohoto partnera našel v Československu díky spolupráci na výstavbě Jaslovských Bohunic A1. Díky dodávkám do zemí Východního bloku bylo Československo v 90. letech min. stol. v počtu vyrobených reaktorů na čtvrtém místě ve světě
 • Na tuto historii český a slovenský průmysl navazují dále a dodávají své produkty a služby do jaderných elektráren v různých koutech světa. Mají za sebou dodávky jak směrem na západ, tak především na východ pro reaktory typu VVER, se kterými mají dlouholeté zkušenosti

Realizace kampaně

 • Obsahová příprava výstavy – výběr vhodných společností, organizací a škol, jejichž postery budou na výstavě, výběr vhodných fotografií, příprava textů, grafické práce;
 • Technická příprava výstavy – výběr vhodných stojanů a kvalitního tisku;
 • Vytipování vhodných míst k umístění výstavy – jednání s jednotlivými subjekty, časový harmonogram;
 • Konkrétní realizace jednotlivých výstav – doprava, instalace, případně příprava vernisáže;
 • Vernisáže – probíhaly u předem vytipovaných míst podle důležitosti a možností daného subjektu;
 • Medializace – při každém umístění výstavy byla agenturou připravena tisková zpráva

Účinnost projektu

23 míst, kde byla výstava umístěna
>15 tisíc návštěvníků výstavy
>40 zmínek o výstavě v médiích

 

červen 2015 – FJFI ČVUT, Praha
červenec – srpen 2015 – ÚJV Řež, Řež u Prahy
září 2015 – konference Pro-Energy, Kurdějov
září 2015 – MPO, Praha
září 2015 – hotel Atom, Třebíč
říjen 2015 – koncert veteránům jaderného průmyslu, Národní dům na Smíchově, Praha
říjen 2015 – koncert veteránům jadrného průmyslu, hotel Atom, Bratislava
listopad 2015 – Den Energetiků, EGP Invest, Uherský Brod Invest
listopad 2015 – konference AFP, Praha
prosinec 2015 – ZČU Plzeň
únor 2016 – Městský úřad Trnava
únor 2016 – VUT Brno
březen 2016 – STÚ Bratislava
duben 2016 – VŠB Ostrava
duben 2016 – Český svaz vědeckotechnických společností, Praha
květen 2016 – Škoda JS: 60 let pro jadernou energetiku, Plzeň
červen 2016 – Jaderné dny, Techmania, Plzeň
červenec 2016 – RSVK, Praha
září 2016, Sigma , Lutín
říjen 2016, MSV 2016, Brno
listopad 2016 – Konference VVER, Praha
listopad 2016 – Konference NERS, Praha
prosinec 2016 – JE Dukovany
prosinec 2016 – JE Mochovce

O projektu

30.12.2016
Energetika
Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom