Portfolio

Vítězství v soutěži v oblasti vztahů s veřejností Stříbrný lukostřelec v kategorii Globální komunikace

Termín realizace

leden-prosinec 2014

Název projektu

Jaderné ledoborce jako symbol ruských jaderných technologií

Místo

Česko, Slovensko

Cíl kampaně 

Představit ruské jaderné technologie na příkladu flotily jaderných ledoborců, zejména čím jsou výjimečné, že jsou moderní, konkurenceschopné a mají vysokou úroveň bezpečnosti. Podle původních průzkumů byly ruské technologie považovány sice za spolehlivé, ale za konzervativní a ničím nevybočující.

Práce agentury:

 • najít obraz ruských jaderných technologií, který bude mít mezinárodní platnost, bude nabitý emocemi a zaujme maximálně široké publikum a zároveň bude zajímavý i pro odborníky;
 • na konkrétním příkladě ukázat účinnost ruských jaderných technologií a co nejpochopitelněji předvést jejich bezpečnost a spolehlivost;
 • názorně předvést ekologické, ekonomické a technologické výhody použití ruských jaderných technologií;
 • zaujmout širokou veřejnost, zvýšit zájem o ruské technologie obecně i s důrazem na jaderné technologie;
 • zvýšit zájem o plavby na palubě jaderného ledoborce na severní pól a o rozvoj Severní mořské cesty.

Cílové publikum

 • představitelé státu v Česku a na Slovensku: ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí;
 • sektor obchodu: zástupci energetických společností, velkých odběratelů elektřiny, průmysloví giganti;
 • zástupci médií: ekonomická periodika, odborná energetická a technická média;
 • odborníci, lidé z vědy a výzkumu: vedení a vyučující z vysokých škol v ČR a SR, které vyučují jadernou fyziku nebo energetiku; tito lidé mají vliv na veřejné mínění a přímo ovlivňují formování budoucích odborníků v oblasti energetiky a jaderného průmyslu;
 • široká veřejnost, která se zajímá o moderní vynálezy v oblasti vědy a techniky a úspěchy v oblasti energetiky.

Komunikační strategie 

 • Jaderný ledoborec je konkrétním příkladem mírového využití jaderné energie. Představuje analogii ke klasické jaderné elektrárně a funguje díky stejným principům.
 • Ruská flotila jaderných ledoborců je unikátní: ledoborce, které pohání jaderné reaktory, má pouze Rusko, v ostatních zemích tato plavidla spalují fosilní paliva.
 • Flotila jaderných ledoborců ukazuje maximálně pochopitelně úroveň bezpečnosti ruských jaderných technologií. Za 50 let jejího provozu nedošlo k žádné havárii spojené s poruchou jejich jaderných reaktorů, a to bez ohledu na to, že každý ledoborec pracuje v extrémních podmínkách, které můžeme přirovnat k zemětřesení. Provozní režimy reaktorů se náhle mění, výkon prudce roste a klesá, trupem lodi se šíří vibrace a nárazy. Jaderné reaktory jsou i během tohoto provozu, který je přetěžuje, spolehlivě chráněny. A právě takovou úroveň ochrany a bezpečnosti mají jaderné elektrárny ruské konstrukce.
 • Jaderné ledoborce jsou výrazně ekologičtější než ledoborce spalující fosilní paliva.
 • Jaderný ledoborec ve zmenšeném měřítku jasně ukazuje všechny výhody využívání jaderné energie: od bezpečnosti a ochrany reaktoru až po přínos k ochraně klimatu.

Realizace kampaně

Kampaň probíhala ve třech etapách a byla zahájena 5. února 2014, kdy do Prahy dorazila olympijská pochodeň. Přivezl ji Valentin Davydjanc, nosič pochodně a kapitán nejvýkonnějšího jaderného ledoborce na světě 50 let Pobědy. Jako součást olympijské štafety se pochodeň dostala na severní pól a při tom byl de facto dosažen první rekord Olympijských her Soči 2014. Ledoborec zvládnul plavbu na severní pól během polární noci za nejkratší možnou dobu. Rosatom, jehož součást tvoří provozovatel jaderných ledoborců, společnost Rosatomflot, byl technickým partnerem olympiády Soči 2014.

 

Během olympiády Český olympijský výbor otevřel v centru Prahy olympijský park, kam byla umístěna pochodeň, která díky jaderným technologiím Rosatomu navštívila severní pól. Pochodeň byla dále vystavena v Národním technickém muzeu (NTM) v Praze.

 

6. února 2014 proběhla v NTM tisková konference Valentina Davydjance. Výstupy z ní se objevily na hlavních českých televizních stanicích. Kapitán jaderného ledoborce se také stal hostem pořadu o vědě, technice a společnosti Hyde Park Civilizace, který vysílá veřejnoprávní televize ČT24. Během tohoto oblíbeného pořadu Davydjanc odpovídal na otázky diváků jak o části olympijské štafety, která zavedla pochodeň na severní pól, tak o jaderném ledoborci 50 let Pobědy, o společnosti Rosatomflot a o Severní mořské cestě.

 

Za speciální úspěch první etapy kampaně je možné považovat to, že o jaderných ledoborcích a olympijské pochodni napsaly nejčtenější české noviny, Blesk, a to hned ve dvou vydáních. V prvním vydání vyšla reportáž o tom, že kapitán jaderného ledoborce do Prahy přivezl olympijskou pochodeň, ve druhém pak rozhovor s Valentinem Davydjancem o jeho práci kapitána jaderného ledoborce, ve kterém byly zmíněny parametry lodi a její jedinečnost.

 

Valentin Davydjanc, který se otevřeně a srdečně bavil s veřejností a novináři, zbořil mýtus o uzavřenosti ruského jaderného průmyslu. On, odvážný kapitán, ostřílený „jaderný mořský vlk“, se stal v očích české společnosti ztělesněním nejen romantiky této profese, ale i stability, spolehlivosti a sebevědomí ruského jaderného průmyslu.

 

Ve druhé etapě kampaně, která probíhala od listopadu 2014, vyšel v českých a slovenských médiích cyklus článků věnovaných ruské flotile jaderných ledoborců.

 

Během ní znělo téma jaderných ledoborců jako ztělesnění unikátních ruských technologií v prezentacích představitelů Rosatomu na specializovaných energetických a jaderných konferencích v Česku i na Slovensku.

 

Agentura vytvořila fotobanku na téma jaderných ledoborců a informační centrum, které médiím poskytovalo jak faktické informace (od technických parametrů ledoborců po objem převezeného nákladu po Severní mořské cestě), tak fotografie o cestách na severní pól na palubě jaderných ledoborců a o těžbě bohatství polárních oblastí za podpory jaderných technologií.

 

Třetí a poslední etapou kampaně v roce 2014 se stal press tour pro české a slovenské novináře do Murmansku. Cesta byla věnována 55. výročí ruské flotily jaderných ledoborců. Novináři navštívili nejstarší jaderný ledoborec Lenin, domovský přístav ledoborců v Murmansku, viděli jaderné ledoborce „v akci“ a navštívili aktivní ledoborce 50 let Pobědy a Vajgač. Dále besedovali s kapitány ledoborců a zástupci vedení Rosatomflotu.

Provedené činnosti

 • Hloubkový odborný průzkum, který se stal základem pro přípravu kampaně;
 • Iniciované publikace o cestě olympijské pochodně na severní pól za podpory Českého olympijského výboru;
 • Příjezd kapitána ruského jaderného ledoborce 50 let Pobědy Valentina Davydjance a olympijské pochodně do Prahy;
 • Tisková konference kapitána ledoborce V. Davydjance;
 • Vystavení olympijské pochodně společně s mini expozicí o ruské flotile jaderných ledoborců v Národním technickém muzeu;
 • Press lunch pro novináře s V. Davydjancem;
 • Beseda o jaderné flotile se studenty a návštěvníky muzea. Moderoval ji známý český ekolog V. Rynda, který svou přítomností zdůraznil bezpečnost a ekologii jaderného paliva;
 • Společný rozhovor V. Davydjance a K. Zemana v pořadu Hyde Park Civilizace přední české zpravodajské stanice ČT24;
 • Rozhovor s kapitánem jaderného plavidla na hlavních českých televizních stanicích;
 • Série materiálů v médiích, na blogách a na internetu spojených s prací jaderných ledoborců a elektráren;
 • Vytvoření tiskové kanceláře na téma jaderných ledoborců;
 • Vystoupení představitelů Rosatomu během specializovaných jaderných a energetických konferencích v Česku a na Slovensku;
 • Press tour pro české a slovenské novináře do Murmansku, který proběhl v prosinci 2014 a byl věnován 55. výročí ruské flotily jaderných ledoborců.

Účinnost kampaně

 • Těsně před Olympiádou Soči 2014 o ní česká média informovala často dost skepticky a zdůrazňovala nedostatky v její přípravě. Olympijská pochodeň, která byla na severním pólu, a samotná osobnost kapitána jaderného ledoborce v Praze poutaly pozornost k jiným stránkám přípravy olympiády a také k odvaze a otevřenosti lidí, kteří žijí v Rusku. Do prezentace olympiády v Česku to vneslo pozitivní tóny a pomohlo to Česku vidět Rusko trochu jinak, jako zemi velmi pokročilých technologií, sebevědomou zemi a zemi schopnou pracovat a dosahovat svých cílů.
 • Podařilo se upoutat pozornost k jaderným technologiím nejen u odborníků z oblasti průmyslu a energetiky, ale i u široké veřejnosti.
 • Jasný obraz ledoborců plný emocí pomohl výrazně zjednodušit úkol představovat ruské jaderné technologie cílovému publiku: média se začala zajímat o toto téma a obracela se na agenturu s prosbou o upřesnění a další informace a fotografie.
 • Podařilo se vytvořit stabilní prezentaci jedinečnosti ruských jaderných technologií (nikde jinde ve světě neexistuje flotila jaderných ledoborců) a podstatně rozšířit jejich představování.
 • Díky zdůrazňování tématu spolehlivosti ruských jaderných ledoborců se podařilo soustředit pozornost cílového publika na spolehlivost ruských technologií obecně.
 • Na příkladu jaderných ledoborců byla demonstrována ekologie ruských jaderných technologií.

Kvantitativní ukazatele

Přes 70 publikací v českých a slovenských médiích. Zájem o téma projevila periodika z různých konců mediálního spektra: od odborných časopisů Techmagazín, Technický týdeník, MM Průmyslové spektrum až po bulvární Blesk a časopisy Maxim a Playboy.

 

Celkový náklad časopisů a novin, ve kterých byly publikovány materiály o jaderných ledoborcích, rozhovory s kapitánem V. Davydjancem ad., dosáhl zhruba 800 000 kusů (v ČR i SR). 

 

Reportáže v televizních zprávách se zmínkou o olympijské pochodni v Praze, která na palubě jaderného ledoborce navštívila severní pól, vidělo přes 2 miliony diváků. Pořad Hyde Park Civilizace (včetně repríz), kde vystoupil V. Davydjanc, vidělo celkem cca 200 000 diváků. Reportáže o jaderných ledoborcích ve dvou vysíláních slovenské televize Markíza zhlédlo kolem 2 milionů diváků.

 

Hloubkový odborný průzkum, který byl proveden po skončení kampaně, ukázal, že představitelé cílového publika dvakrát častěji než před rokem označovali ruské jaderné technologie za inovativní při zachování jejich vnímání jako spolehlivých.

 

Jedním z ukazatelů účinnosti projektu se stal prudký nárůst zájmu Čechů o cesty na severní pól. Při jejich ceně 20 000 eur za dvoutýdenní plavbu na palubě ledoborce 50 let Pobědy byla v polovině roku 2014 vyprodána všechna místa na roky 2015 a 2016 a začal se sestavovat seznam na rok 2017. Zájem o cestu projevil i známý český bloger, fotograf, novinář a cestovatel Jiří Kolbaba, který je někdy označován za českého Sienkiewicze (www.theworld.cz).

O projektu

, ,
26.08.2021
Energetika
Státní korporace pro atomovou energii Rosatom