Portfolio

Projekt urychlovače Nica

Termín realizace

říjen 2016

Místo

Praha, Česko

Cíl:

Prezentace projektu Nica zástupcům odborné veřejnosti

Úkoly agentury:

  • vybrat místo pro uspořádání kulatého stolu;
  • zajistit účast alespoň 30 zástupců české odborné veřejnosti (výzkumná centra, specializované podniky, vysoké školy ad.);
  • zorganizovat kulatý stůl a prezentaci projektu Nica.

Realizace projektu:

27. října 2016 proběhl v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury kulatý stůl s názvem Projekt NICA – okno do mikrosvěta. Cílem tohoto projektu je vytvořit horkou baryonovou hmotu, která existuje pouze v neutronových hvězdách a v jádrech supernov a vytvořit nové skupenství hmoty, kvark-gluonové plazma. Dosažení těchto podmínek umožní napodobit v laboratorním měřítku první okamžiky vzniku našeho vesmíru.

 

Kulatého stolu se účastnilo přes 40 lidí. Fyzikové, matematici a odborníci na urychlování částic zhodnotili uplynulý rok projektu. Nemluvili jen o základním výzkumu, ale i o aplikovaném, který bude probíhat díky unikátnímu urychlovacímu komplexu, vlajkovému projektu Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně (SÚJV, Rusko). Zástupci českých firem hodnotili potenciál spolupráce při realizaci projektu NICA a zmínili příklady současné spolupráce.

O projektu

02.11.2016
Vzdělávání, jaderné technologie
Rusko-česká smíšená obchodní komora, Ruské středisko vědy a kultury v Praze za podpory ruské korporace Rosatom