Portfolio

Press tour do společnosti ŽĎAS, a.s.

Termín realizace

24. srpna 2021

Místo

Česko

Cíl kampaně

 • Zajištění objektivních publikací o společnosti ŽĎAS v co nejširším spektru médií;
 • Představení produkce firmy a zajímavých produktů;
 • Připomenutí 70. výročí největší současné české slévárny a kovárny;
 • První prezentace nového produktu společnosti Sedláčkovy turbíny médiím.

Úkoly agentury

 • Představit českým novinářům společnost ŽĎAS jako firmu s dlouhou tradicí, na kterou navazuje projekty ve zcela nových oblastech;
 • Ukázat příklady důležitých a zajímavých projektů z nedávné doby.

Komunikační strategie 

Společnost ŽĎAS je největší současnou českou slévárnou a kovárnou a v srpnu 2021 oslavila 70 let od první tavby oceli. Specializuje se na přesné odlévání a vysoce kvalitní oceli. Navazuje na tradice a v posledních letech vstupuje do nových oblastí trhu: dodávky velkých investičních celků (v Česku v této oblasti obecně mizí kompetence) a obnovitelné zdroje energie.

 

Důležitou referencí z minulých let je rozválcovačka železničních kol pro českou firmu Bonatrans. Šlo o kompletní dodávku technologické linky, čímž se vymykala z dosavadního portfolia ŽĎASu. Navazuje na ni nasmlouvanými dvěma dalšími velkými investičními celky: 100MW energetickým zdrojem pro ruskou ocelárnu MMK a 37MW paroplynovým cyklem pro ruský těžební holding UGMK.

 

Specialitu produkce ŽĎASu dokládají i dlouhé roky vyráběné lisy na radioaktivní odpad vlastní konstrukce. S ním firma už 24 let slaví úspěchy na domácím trhu, ale také v Číně, Litvě, Rumunsku, Rusku a na Slovensku a Ukrajině.

 

Dodavatel speciální výrobků a ocelí nyní vstupuje i na trh sériových produktů. Ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT vyvinul ŽĎAS turbínu PROTUR (podle autora konceptu též Sedláčkova turbína) využívající energii vodního víru. Je určena pro malé toky s malým spádem, tedy k přeměně jiným způsobem nevyužitelné energie vody na elektřinu. Typickou instalací jsou odtokové kanály ČOV a elektráren.

Realizace press tour

Press tour proběhl 24. srpna 2021. Zúčastnili se novináři z 10 médií. Za vedení podniku se zúčastnili generální ředitel Pavel Cesnek, ředitel divize Energetické projekty Lukáš Chmel, Petr Mičík ze zahraničního obchodu Divize Strojírny, obchodní ředitel divize Strojírny Michal Prokůpek, obchodní ředitel divize Metalurgie Jaromír Pospíšil.

 

Novináři se nejprve setkali s vedením ŽĎASu a byla jim představena společnost a její činnost. Poté následovala prohlídka provozu a prostor pro otázky a odpovědi.

Provedené činnosti

 • Obsahová příprava press tour – jednání se zástupci společnosti o termínu, obsahu a programu akce;
 • Oslovení novinářů – nabídka možnosti účasti;
 • Technické zajištění akce – zajištění dopravy;
 • Organizační zajištění programu akce – ve spolupráci se společností ŽĎAS;
 • Publikace – jednání s novináři o možných výstupech z akce.

Výsledky

10 publikací v mediích širokého zaměření od domácího zpravodajství přes ekonomické deníky až po odborné průmyslové časopisy (ČTK, Deník, Právo, HN, iDNES, Pro-Energy, CzechIndustry, Techmagazín, MMSpektrum, Atominfo).

O projektu

26.08.2021
Металлургия
ŽĎAS, a.s.