Portfolio

Press a technical tour do jaderné elektrárny Paks

Termín realizace

únor 2020

Místo

Maďarsko, Paks, JE Paks

Cíl kampaně

 • Zajistit objektivní publikace o projektu JE Paks II a o dodávkách českých firem pro bloky typu VVER v českých médiích;
 • Propojit zástupce českých firem s představiteli generálního dodavatele JE Paks II.

Úkoly agentury/Práce agentury

 • Ukázat českým novinářům jadernou elektrárnu Paks jako vhodný model pro výstavbu nových bloků v Česku;
 • Ukázat jim konkrétní příklady úspěšných českých dodávek do zahraničních projektů typu VVER;
 • Zajistit to, aby se informace o úspěšných dodávkách českých firem dostaly ke generálnímu dodavateli nových bloků v Paksi.

Komunikační strategie

 • Jaderná elektrárna Paks je velice dobrým příkladem dodávek českých firem pro projekty typu VVER. Všechny čtyři reaktory této elektrárny byly vyrobeny v 80. letech min. stol. v Plzni;
 • Do této elektrárny české firmy do dnešních dnů dodávají svou produkci. Účastní se i zásadních projektů jako je modernizace systémů řízení a kontroly.
 • Tato elektrárna je také velmi vhodnou analogií k zajištění dodávek elektřiny pomocí výstavby nových jaderných bloků. Je prakticky stejně stará jako české Dukovany a leží ve středoevropské zemi s podobnými přírodními předpoklady pro výrobu elektřiny.
 • Vzhledem ke geografické blízkosti leží JE Paks II v centru pozornosti českých firem a řada z nich usiluje o získání smlouvy na dodávky své produkce nebo služeb.

Realizace

Press tour proběhl ve dnech 18. – 20. února 2020. Zúčastnili se jej tři novináři (časopis Hrot, noviny MF Dnes a web Atominfo.cz) a čtyři zástupci vedení českých podniků (Kabelovna Kabex, Škoda JS, Sigma Group, ZAT).

 

První den byl věnován osobním kontaktům mezi novináři a zástupci vedení společností, během kterých novináři získali informace o připravenosti českého energetického průmyslu k účasti na budování nových bloků v Česku.

 

Druhý den účastníci navštívili jadernou elektrárnu Paks. Nejdříve jim hlavní inženýr elektrárny Paks I prezentoval provoz elektrárny a její bezpečnost. Velká část jeho prezentace byla věnována úspěšným dodávkám českých produktů a služeb pro čtyři bloky VVER-440, které elektrárna provozuje.

 

Po technické prohlídce elektrárny se účastníci přesunuli do maďarské pobočky společnosti ASE (součást Rosatomu a generální dodavatel bloků VVER-1200 v Paksi), kde diskutovali se zástupcem vedení společnosti o projektu nových bloků.

 

České firmy pak prezentovaly svou produkci a své možnosti vedení maďarské pobočky ASE. Novináři se mezitím přesunuli ke státnímu zmocněnci pro projekt Paks II, se kterým rozebírali maďarskou energetiku a projekt nových jaderných bloků.

 

Třetí den byl věnován prohlídce města a návratu.

Provedené činnosti

 • obsahová příprava press tour – jednání s představiteli JE Paks a Rosatomem o možnosti návštěvy českých novinářů a zástupců firem v JE Paks – termín, program, účast vedení JE Paks, účast státního zmocněnce pro projekt Paks II, účast zástupce generálního dodavatele projektu Paks II;
 • oslovení novinářů a firem – výběr vhodných účastníků;
 • jednání s novináři a firmami – mediální prostor, benefity pro firmy;
 • technické zajištění akce – doprava, transfery, ubytování, stravování;
 • organizační zajištění programu akce;
 • publikace – jednání s novináři o možných výstupech z akce.

Výsledky

3 publikace v českých médiích iDnes, Atominfo.cz a All For Power.

Zástupci českých firem se setkali s náměstkem generálního ředitele maďarské pobočky ASE, představili mu svou produkci a služby a vyměnili si s ním kontakty.

O projektu

, ,
28.02.2020
Energetika
Státní korporace pro atomovou energii Rosatom, Kabelovna Kabex a.s., Sigma Group spol. s r.o., Škoda JS a.s., ZAT a.s.