Portfolio

Monitoring a analýza mediálního prostoru

Termín realizace

denně

Místo

Česko, EU 

Cíl

Poskytnout komplexní analýzu informačního prostředí a intenzity publikace informací o zákazníkovi v médiích.

Úkoly agentury:

  • zajistit pravidelný operativní monitoring mediálního prostředí;
  • poskytovat pohotová oznámení o nejvýznamnějších událostech, o trendech trhu a o konkurenčním prostředí;
  • provést analýzu politické situace a aktuálního stavu trhu.

Realizace

  1. Každodenní monitoring mediálního prostředí na základě zpracování informací z českých a evropských médií.
  2. Vytváření výběru publikací, který obsahuje stručnou analytickou zprávu o klíčových textech z médií a souhrnné statistiky na základě kvantitativních a kvalitativních ukazatelů informačního pole.
  3. Operativní informování zákazníka o nejdůležitějších informačních materiálech.
  4. Vypracovávání informaticko-analytických zpráv věnovaných důležitým událostem a trendům trhu.
  5. Vypracovávání pravidelných reportů vycházejících z analýzy dynamiky prostředí a vlivu informačních materiálů na rozvoj trhu.

Klíčové ukazatele

  • Každodenní zpracování až 500 tištěných a elektronických médií;
  • indexování materiálů podle počtu publikací, pozice vůči zákazníkovi, ratingu médií a počtu přetištění.

O projektu

18.07.2021
Energetika
Statní korporace pro atomovou energii Rosatom