Portfolio

Central & Eastern European Automotive Forum

Termín realizace

květen – říjen 2019

Místo

Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Německo, Slovinsko

Cíl kampaně

Zvýšit informovanost o fóru CEE Automotive Forum v médiích v zemích střední a východní Evropy.

Práce agentury:

 • zajištění systematického publikování zpráv o fóru CEE Automotive Forum (dále – Fórum) v hospodářských, politicko-aktuálních a specializovaných médiích na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu a Slovinsku;
 • zajištění široké informovanosti o Fóru v českých médiích ve spojitosti s přesunem Fóra z Prahy do Budapešti;
 • přilákat nové účastníky Fóra.

Komunikační strategie 

 • Budování pozice Fóra jako největšího fóra v oblasti automobilového průmyslu pro výrobce a dodavatele ve střední a východní Evropě;
 • zapojení opinion leaderů do propagace Fóra;
 • exkluzivní rozhovory s vystupujícími na Fóru;
 • zapojení uznávaných médií do inzerování Fóra;
 • zapojení redaktorů uznávaných médií do programu Fóra jako vystupujících.

Realizace kampaně

V roce 2019 probíhal 6. ročník automobilového fóra CEE Automotive Forum a tato akce, která přivádí na jedno místo výrobce automobilů, dodavatelské firmy, odborné asociace, zástupce orgánů vlády, představitele start-upů a poskytovatele služeb B2B (pojišťovnictví, logistika, consulting), se poprvé konala v Budapešti. V letech 2014 – 2018 probíhalo Fórum v Praze a do této země s velmi rozvinutým automobilovým průmyslem přilákalo mnoho mezinárodních společností.

 

Důvodem k přesunu Fóra do Maďarska byly rozsáhlé investice do místního automobilového průmyslu, jako například stavba závodu BMW, zkušebního polygonu pro autonomní vozidla ad.

 

Informační kampaň v médiích šesti zemí střední a východní Evropy začala půl roku před samotným Fórem, tedy v květnu 2019. Hlavním tématem Fóra byly investice a inovace a poprvé zde proběhlo předávání cen Adam Smith CEE Automotive Awards pro lídry automobilového průmyslu.

 

Důraz při budování pozice Fóra byl kladen na inovativní technologie v oblasti automobilového průmyslu. Konkrétně na: elektromobilitu a její reálný přínos k ochraně klimatu, digitalizaci ve výrobě, minimalizaci nákladů, využití umělé inteligence ve výrobě a Průmysl 4.0.

Provedené činnosti

 1. Vypracování obecné tiskové zprávy a její rozeslání do českých, slovenských, maďarských, polských, německých a slovinských médií.
 2. Rozhovor s vystupujícími na Fóru (Hanno Miorini, Vice President Original Equipment Sales at Robert Borsch AG; Peter Matyus, BMW International Purchasing Eastern Europe), publikace názorů odborníků/rozhovorů v českých, slovenských, maďarských, polských, německých a slovinských médiích.
 3. Vypracování analytického článku o trendech na trhu s elektromobily s citacemi odborníků vystupujících během Fóra (Denis Schemoul, associate director for the automotive practice at IHS Markit, England; Sasha Cioringa, General Manager at Continental Automotive Serbia), publikace článku v českých, slovenských, maďarských, polských, německých a slovinských médiích.
 4. Vypracování dalších článků o novinkách v programu Fóra a jejich publikace v českých médiích.
 5. Pozvání hlavního redaktora největšího maďarského webu o autech Autopro.hu, inženýra v oblasti výroby automobilů a ekonoma Istvána Szammera k účasti na Fóru v roli vystupujícího v jedné z panelových diskuzí.

Výsledky projektu

Přes 40 originálních publikací v českých, slovenských, maďarských, polských, německých a slovinských médiích.

 

O projektu

,
31.10.2019
Automotive, konference
Adam Smith Conferences