Portfolio

Business tour do jaderné elektrárny Paks

Termín realizace

únor 2020

Místo

Maďarsko, Paks, JE Paks

Cíl kampaně

  • Dát českým firmám možnost si v neformálních rozhovorech promluvit s vedením JE Paks o další spolupráci;
  • Propojit české firmy s představiteli generálního dodavatele JE Paks II.

Úkoly agentury

  • Vyzdvihnout konkrétní příklady úspěšných českých dodávek do zahraničních projektů typu VVER;
  • Zajistit to, aby se informace o úspěšných dodávkách českých firem dostaly ke generálnímu dodavateli nových bloků v Paksi.

Komunikační strategie

Jaderná elektrárna Paks je velice dobrým příkladem dodávek českých firem pro projekty typu VVER. Všechny čtyři reaktory této elektrárny byly vyrobeny v 80. letech min. stol. v Plzni.

 

Do této elektrárny české firmy do dnešních dnů dodávají svou produkci. Účastní se i zásadních projektů jako je modernizace systémů řízení a kontroly.<   V současné době se elektrárna rozšiřuje o další dva bloky typu VVER, což představuje velký potenciál pro český průmysl. Vzhledem ke geografické blízkosti leží totiž JE Paks II v centru pozornosti českých firem a řada z nich usiluje o získání smlouvy na dodávky své produkce nebo služeb.

 

Pro zvýšení dosahu akce a povědomí o českých dodávkách byli mezi účastníky i zástupci českých médií.

Realizace

Business tour proběhl ve dnech 18. – 20. února 2020. Zúčastnili se jej čtyři zástupci vedení českých podniků (Kabelovna Kabex, Škoda JS, Sigma Group, ZAT).

 

První den byl věnován seznámení a navázání osobních kontaktů mezi zástupci vedení českých společností a novináři.

 

Druhý den účastníci navštívili jadernou elektrárnu Paks. V první polovině dne se mluvilo o úspěšných dodávkách českých produktů a služeb pro čtyři bloky VVER-440, které elektrárna provozuje.

 

Po technické prohlídce elektrárny se účastníci přesunuli do maďarské pobočky společnosti ASE (součást Rosatomu a generální dodavatel bloků VVER-1200 v Paksi), kde dostaly české firmy prostor prezentovat svou produkci zástupcům vedení společnosti ASE a jeho maďarské pobočky. Diskutovalo se o projektu nových bloků, systému udílení zakázek a možnostech pro zapojení českých firem.

 

Třetí den byl věnován prohlídce města a návratu.

Provedené činnosti

  • Obsahová příprava business tour – jednání s představiteli JE Paks a Rosatomu o možnosti návštěvy zástupců českých firem v JE Paks – termín, program, účast vedení JE Paks, účast státního zmocněnce pro projekt Paks II, účast zástupce generálního dodavatele projektu Paks II;
  • Oslovení firem – výběr vhodných účastníků;
  • Jednání s novináři a firmami – mediální prostor, benefity pro firmy;
  • Technické zajištění akce – doprava, transfery, ubytování, stravování;
  • Organizační zajištění programu akce;
  • Publikace – jednání s novináři o možných výstupech z akce.

Výsledky

Zástupci českých firem se setkali s náměstkem generálního ředitele maďarské pobočky ASE, představili mu svou produkci a služby a vyměnili si s ním kontakty.

 

Díky tomuto setkání získali přesné informace o pravidlech vypisování tendrů na dodávky zařízení a služeb a dozvěděli se i termíny nejbližších tendrů.

 

3 publikace v českých médiích iDnes, Atominfo.cz a All For Power.

O projektu

, ,
28.02.2020
Energetika
Státní korporace pro atomovou energii Rosatom, Kabelovna Kabex a.s., Sigma Group spol. s r.o., Škoda JS a.s., ZAT a.s.